تراکتور زراعی

تراکتور زراعی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تراکتور زراعی

تعداد محصولات: 8

لودر

استعلام قیمت

حداکثر توان: 5.5 اسب

حداکثر قدرت محور P.T.O:

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

تراکتور کشاورزی ITM 399 - 4WD

334,863,750 ریال

حداکثر توان: 110 اسب بخار

حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار

تراکتورسازی ایران

شماره ثبت: 540/324

۱۹ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ - ۰۴۱

جزئیات فروشنده

تراکتور کشاورزی ITM800 - 2WD

198,000,000 ریال

حداکثر توان: 82 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه

حداکثر قدرت محور P.T.O: 70 اسب بخار

تراکتورسازی ایران

شماره ثبت: 540/324

۱۹ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ - ۰۴۱

جزئیات فروشنده

تراکتور کشاورزی 299-4WD

238,000,000 ریال

حداکثر توان: 82 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه

حداکثر قدرت محور P.T.O: 75 اسب بخار

تراکتورسازی ایران

شماره ثبت: 540/324

۱۹ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ - ۰۴۱

جزئیات فروشنده

تراکتور کشاورزی 4WD -285

230,000,000 ریال

حداکثر توان: 75 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه

حداکثر قدرت محور P.T.O: 69/5 اسب بخار

تراکتورسازی ایران

شماره ثبت: 540/324

۱۹ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ - ۰۴۱

جزئیات فروشنده

تراکتور کشاورزی 399 - 2WD

295,000,000 ریال

حداکثر توان: 110 اسب بخار در 2200 دور در دقیقه

حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار

تراکتورسازی ایران

شماره ثبت: 540/324

۱۹ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ - ۰۴۱

جزئیات فروشنده

دستگاه پرکن و دربند کود مایع و سم توان صنعت

استعلام قیمت

حداکثر توان: 1000 عدد بطری یک لیتری ، 800 عدد بطری 4 لیتری در ساعت

حداکثر قدرت محور P.T.O:

توان صنعت

شماره ثبت: 12345678910

05136589222-5

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 8