بست بوته

بست بوته

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات بست بوته

تعداد محصولات: 7

دستگاه بست زن گلخانه و باغ بهکو

3,500,000 ریال

کاربرد: بست بوته و درخت و درختچه

تأمین کننده: بهکو

دستگاه بست زن

4,000,000 ریال

کاربرد: بست زدن برای گلخانه و درختان انگور

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 7