هواکش مرغداری

هواکش مرغداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 66
تعداد شرکت های این بخش: 14

لیست محصولات هواکش مرغداری

تعداد محصولات: 66

هواکش صنعتی 100*100

12,000,000 ریال

قدرت دینام: 2 اسب 1400 دور

تأمین کننده: شرکت قدس ملایر

هواکش 140

قدرت دینام: 1.1 کیلو وات

تأمین کننده: کارنوتک

هواکش 100

قدرت دینام: 0.75 کیلو وات

تأمین کننده: کارنوتک

کولر کم مصرف مخصوص مرغداری و گلخانه

34,000,000 ریال

قدرت دینام: 2 اسب بخار

تعداد محصولات: 66