ادوات کشاورزی

ادوات کشاورزی

تعداد بخش ها: 80
تعداد محصولات این بخش: 299
تعداد شرکت های این بخش: 23
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش ادوات کشاورزی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات ادوات کشاورزی

تعداد محصولات: 299

بیل عقب تراکتوری

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع تخلیه (متر): 220سانتیمتر

حداکثر ارتفاع باگت تراز (متر):

زیرشکن 7 خیش با عمق 40 سانت

27,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر):

تعداد شاخه (عدد): 7

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن 5 خیش با عمق 40 سانت

22,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 5 خیش

تعداد شاخه (عدد): 5

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 299