ادوات کشاورزی

ادوات کشاورزی

تعداد بخش ها: 79
تعداد محصولات این بخش: 234
تعداد شرکت های این بخش: 24
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش ادوات کشاورزی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات ادوات کشاورزی

تعداد محصولات: 234

بیل عقب تراکتوری

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع تخلیه (متر): 220سانتیمتر

حداکثر ارتفاع باگت تراز (متر):

گاو آهن دو طرفه قوطی سه خیش

265,000,000 ریال

نوع: گاو آهن دو طرفه برگرداندار

تعداد خیش: 3

شرکت اکما صنعت شخم

شماره ثبت: 31189

03135670862-35670456

جزئیات فروشنده

گاو آهن سه خیش ابرهارد 12

73,000,000 ریال

تعداد خیش: 3 خیش

عمق شخم (سانتیمتر): 35 سانتیمتر

شرکت اکما صنعت شخم

شماره ثبت: 31189

03135670862-35670456

جزئیات فروشنده

گاردان کلاچ دار فولادی کاوردار 85سانتی متری (30*106)

8,500,000 ریال

طول گاردان: 85سانتی متر

شکل مقطع لوله گاردان: سه پری

فلاوردشت سپاهان

شماره ثبت: 1393

03137528153

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 234