تراشکده (سهامی خاص)
مدیر عامل: محمد رضاییان
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: تراشکده
مدیر عامل: محمد رضاییان
شماره ثبت: 610
سال تاسیس: 1363
تلفن تماس: 02636772854-02636772855
نمابر: 026-36772866

اطلاعات بیشتر...