کود کلسیم

کود کلسیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 29
تعداد شرکت های این بخش: 13
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود کلسیم

تعداد محصولات: 29

کود کلسیم

استعلام قیمت

شرکت سازنده: تحت لیسانس شرکت یارا انگلستان

نام علمی: کود کلسیم کالتراک

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

051-36017410-15

جزئیات فروشنده

کود تک عنصره کلسیم + امینو اسیدها

145,000 ریال

شرکت سازنده: سیداره سبز

نام علمی: کود تک عنصره کلسیم + امینو اسیدها

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود کلسیم و بور هیگرو نیترو پی کلیک

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Nitro P. Clice

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود کلسیم 34/2% دکتولیف کلسیم اس سی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دکتر تارسا(دی.آر.تی)-ترکیه

نام علمی: Doctoleaf Ca SC

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

آمینو کلات کلسیم

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_آریا نانوسیز

نام علمی: Calcium Amino Chelate

کلسیم مایع

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دنیای تجارت

نام علمی: کلسی مکس (کود کلسیم مایع)

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

02166050869-02166051934

جزئیات فروشنده

کود مایع کلسیم Calcium

778,000 ریال

شرکت سازنده: نسیم سبز ربیع

نام علمی:

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کود مایع کلسیم نسیم سبز

168,000 ریال

شرکت سازنده: نسیم سبز ربیع

نام علمی:

شرکت نسیم سبز ربیع

شماره ثبت: 375811

02188504654-09123958910-02188504652

جزئیات فروشنده

کود کلات کلسیم

استعلام قیمت

شرکت سازنده: اندیشه سبز ثمین

نام علمی: کلات کلسیم

تعداد محصولات: 29