کود حیوانی

کود حیوانی

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 8
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود حیوانی

تعداد محصولات: 18

کود مرغی خالص

1,650 ریال

نوع بسته بندی: کیسه - فله

وزن بسته بندی: 50 کیلوگرم

کود پلت مرغی

4,450 ریال

نوع بسته بندی: کیسه

وزن بسته بندی: 25 کیلوگرم

کود مرغی پلت

استعلام قیمت

نوع بسته بندی:

وزن بسته بندی: کنستانتره مرغی و زئولیت

کود مرغی گرانول و پلت

5,000 ریال

نوع بسته بندی: کیسه لمینت و کامپوزیت

وزن بسته بندی: 25 کیلو

کود مرغی گرانوله غنی شده

استعلام قیمت

نوع بسته بندی:

وزن بسته بندی: کود مرغی- زئولیت-گوگرد-اسید هیومیک

تعداد محصولات: 18