کود حیوانی

کود حیوانی

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 8
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود حیوانی

تعداد محصولات: 25

کود مرغی پلت

استعلام قیمت

نوع بسته بندی:

وزن بسته بندی: کنستانتره مرغی و زئولیت

کود مرغی گرانوله غنی شده

استعلام قیمت

نوع بسته بندی:

وزن بسته بندی: کود مرغی- زئولیت-گوگرد-اسید هیومیک

تعداد محصولات: 25