متاسفانه محصولی در این بخش به ثبت نرسیده است!
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و مساعد بودن شرایط محیطی از قبیل خاک و شرایط آب و هوایی مناطق مختلف برای کشت گیاهان دارویی ، و همچنین با توجه به ارجحیت استفاده از گیاهان دارویی با جای داروهای شیمیایی ، امروزه کشت و پرورش گیاهان دارویی در مناطق مختلف ، به کشاورزان عزیز توصیه می شود.
یکی از مهمترین دلایل تشویق کشاورزان به کشت گیاهان دارویی ، اهمیت آن در بحث درمان و تهیه دارو می باشد . علاوه بر این به سبب موقعیت اقلیمی کشور که مناسب و مساعد کشت آن می باشد ،توصیه می شود کشت گیاهان دارویی در دستور کار دولت و کشاورزان قرار گیرد .
همچینین کشت گیاهان دارویی علاوه بر ایجاد اشتغال ، موجب استفاده بهینه از اراضی کشاورزی شده و مانع از فرسایش خاک می شود .
از طرفی کشت گیاهان دارویی به لحاظ صرفه اقتصادی ، باعث رشد اقتصادی و رونق بازارهای محلی استانهای مختلف می گردد.
کشت گیاهان دارویی میتواند از طریق کاشت بذر ، کاشت قلمه و یا کاشت نشاء گیاهان دارویی صورت گیرد.