با این بخش بیشتر آشنا شوید!

مزایای کاربرد کود ماهی در کشاورزی
کود ماهی با استفاده از بقایای ماهی و ریز مغذی ها و سایر عناصر غذایی موثر در تغذیه گیاه تولید می شود . در واقع کود ماهی ترکیبی غنی شده از عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاهان بوده و به لحاظ اقتصادی با توجه به تامین کلیه نیازهای غذایی گیاه ، کود ماهی ، کودی مقرون به صرفه و اقتصادی به شمار می رود .
از آنجا که کود ماهی در دسته کودهای آلی بوده و این کودها به نحو چشمگیری در کشاورزی تاثیر گذار می باشند ، استفاده از این کود ، به ویژه در زمینهای زراعی که از نظر مواد آلی فقیر هستند توصیه می شود.
در مقایسه با سایر کودهای حیوانی من جمله کود مرغی و کودهای دامی ، کود ماهی از میزان فسفر و ازت بالاتری برخوردار بوده بنابراین استفاده از کود ماهی در زمینهای زراغی و باغات بسیار کارامد و مفید می باشد .
مواد آلی موجود در خاک که عموما از تجزیه و فساد بقایای گیاهان و حیوانات به وجود می آید ، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود می بخشد و به تبع این موضوع میزان عملکرد محصولات نیز بالاتر خواهد رفت .
کود ماهی و سایر مواد آلی و کودهای حیوانی باعث به هم چسبیدن اجزای خاک شده و خاک را تبدیل به دانه های درشت تر می نماید . عدم وجود مواد آلی در خاک ، باعث پراکندگی ذرات ریز خاک میشود که بنابراین فاصله بین ذرات خاک کم شده و سرعت حرکت آب در چنین خاکی به کندی خواهد بود و فرایند تهویه به نحو مطلوبی صورت نمیگیرد .
از طرفی ، در چنین شرایطی ، به علت فقدان فضای خالی بین ذرات خاک ، حجم خاک کم شده و میزان ماندگاری آب در خاک کاهش می یابد . همچنین به خاطر یکنواختی و کم حجم بودن خاک ، حرکت جریان آب به سطح منتقل شده و باعث فرسایش سطح خاک شده و با خشک شدن سطح خاک و ایجاد سله ، مانعی در جهت رشد و جوانه زنی بذرها خواهد بود .
به طور کلی کودهای آلی من جمله کود ماهی و کودهای شیمیایی مکمل هم بوده و استفاده همزمان این دو ، شرایط محیطی مناسبی برای رشد و نمو گیاه فراهم می آورد .
از طرفی استفاده از کودهای آلی همچون کود ماهی ، کود مرغی و یا سایر کودهای دامی ، اثرات مخرب و زیانبار استفاده دراز مدت کودهای شیمیایی را تعدیل نموده و کاهش می دهد .
در مناطق خشک نیز به علت بالا بودن دما و کمبود رطوبت مناسب خاک ، مواد آلی موجود در خاک به سرعت تجزیه شده و بنابراین خاک کشاورزی این مناطق ، عموما فاقد مواد آلی می باشند . بنابراین در زمینهای کشاورزی این مناطق و باغات نظیر باغات پسته ، استفاده از کود ماهی و سایر کودهای آلی توصیه می شود .