محرک رشد گیاه

محرک رشد گیاه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 78
تعداد شرکت های این بخش: 13

لیست محصولات محرک رشد گیاه

تعداد محصولات: 78

محرک رشد وینچ

ترکیبات: محرک های رشد طبیعی و ضد تنش های گیاهی

تأمین کننده: شرکت کشاورزی حاصل نوین

کود محرک رشد ویت ارگ

ترکیبات: عصاره های گیاهی دارای نیتروژن، پتاسیم و مقادیر زیاد کربن آلی با منشاء زیستی.

تأمین کننده: صنایع نیلوفر پلاستیک

تعداد محصولات: 78