محرک رشد گیاه

محرک رشد گیاه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 93
تعداد شرکت های این بخش: 15

لیست محصولات محرک رشد گیاه

تعداد محصولات: 93

محرک رشدتریگر

ترکیبات: این محصول محتوى ازت، فسفر، پتاس، بور، مس(کلات)، آهن(کلات منگنز(کلات)، روى (کلات)، اسید آمینه ها

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

کود فورنوترینت گرین هوس داتیس

ترکیبات: نیتروژن، فسفر، پتاسیم،کلسیم، ریزمغذی، جلبک دریایی

تأمین کننده: مجموعه کشاورزی حاصلیار

FDK.bbk-iran.com

کود داتیس آکوا دریپ

ترکیبات: آمینواسید، نیتروژن، فسفر، پتاسیم

تأمین کننده: مجموعه کشاورزی حاصلیار

FDK.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 93