محرک رشد گیاه

محرک رشد گیاه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 86
تعداد شرکت های این بخش: 15

لیست محصولات محرک رشد گیاه

تعداد محصولات: 86

محرک رشدتریگر

ترکیبات: این محصول محتوى ازت، فسفر، پتاس، بور، مس(کلات)، آهن(کلات منگنز(کلات)، روى (کلات)، اسید آمینه ها

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 86