باسکول سبک

باسکول سبک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش باسکول سبک(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات باسکول سبک

تعداد محصولات: 4

باسکول 500 کیلو

استعلام قیمت

ابعاد: 75 در 75 سانتیمتر یا 80 در 80

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

باسکول 1.5 تن

استعلام قیمت

ابعاد: 1.2 در 1.2 الی 2متر در 2 متر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

باسکول 1تن

استعلام قیمت

ابعاد: 110 در 110 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی

استعلام قیمت

ابعاد: 115 در 115 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09159170882

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 4