باسکول سبک

باسکول سبک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش باسکول سبک(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات باسکول سبک

تعداد محصولات: 5

باسکول 1.5 تن

استعلام قیمت

ابعاد: 1.2 در 1.2 الی 2متر در 2 متر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 500 کیلو

استعلام قیمت

ابعاد: 75 در 75 سانتیمتر یا 80 در 80

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 1تن

استعلام قیمت

ابعاد: 110 در 110 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی

استعلام قیمت

ابعاد: 115 در 115 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی 150 کیلو نیکو

15,500,000 ریال

ابعاد: 40*55

نوع نمایشگر: تک نمایشگر یا سه نمایشگر یا پرینتردارو بی سیم

تعداد محصولات: 5