دستگاه علوفه خردکن

دستگاه علوفه خردکن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه علوفه خردکن

تعداد محصولات: 4

علوفه خردکن

20,000,000 ریال

تعداد روتور ها:

تعداد ردیف های چاقو:

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

علوفه کوب برقی کیسه زن مدل FS 517-C2

استعلام قیمت

راندمان: 60 عدد پرس یونجه و 30 عدد پرس کاه در ساعت

عرض دستگاه:

ادوات کشاورزی صادقی

شماره ثبت: 0466189595

05832420317-05832420289

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 4