دام ، طیور و آبزیان

تعداد بخش ها: 181
تعداد محصولات این بخش: 1053
تعداد شرکت های این بخش: 52

شرکت های بخش دام ، طیور و آبزیان

لیست محصولات دام ، طیور و آبزیان

تعداد محصولات: 1053

شماره کندو

جنس: پلاستیک مقاوم در برابر نور آفتاب

تأمین کننده: طراحی مهندسی هفت گوهر

سیستم هوشمند -کنترل اینلت FPC-601D

22,500,000 ریال

تعداد خروجی: کنترل اینلت (موتور وینچ) کنترل شاتر (موتور وینچ شاتر) دو هواکش و آلارم

تأمین کننده: فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

دانخوری بشقابی

ظرفیت بشقاب: 2.5 کیلوگرم

تأمین کننده: کارنوتک

سیستم هوشمند کنترل مرکزی مرغداری FC-604D

22,500,000 ریال

تعداد خروجی: دوهیتر،کولر یاپدکولینگ،رطوبت ساز،پنج هواکش،اینورتر،آلارم وامکان ثبت اطلاعات و ارسال پیامک

تأمین کننده: فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

دانخوری اتوماتیک بشقابی 1 خط 45 متری

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 کیلوگرم

تعداد محصولات: 1053