دام ، طیور و آبزیانشرکت های بخش دام ، طیور و آبزیان

لیست محصولات دام ، طیور و آبزیان

تعداد محصولات: 937

سیستم هوشمند -کنترل اینلت FPC-601D

22,500,000 ریال

تعداد خروجی: کنترل اینلت (موتور وینچ) کنترل شاتر (موتور وینچ شاتر) دو هواکش و آلارم

فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

سیستم هوشمند کنترل مرکزی مرغداری FC-604D

22,500,000 ریال

تعداد خروجی: دوهیتر،کولر یاپدکولینگ،رطوبت ساز،پنج هواکش،اینورتر،آلارم وامکان ثبت اطلاعات و ارسال پیامک

فرا فن فراز تدبیر

farafanfaraz.bbk-iran.com

دانخوری اتوماتیک بشقابی 1 خط 45 متری

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 کیلوگرم

تعداد محصولات: 937