پمپ آب(موتور پمپ)

پمپ آب(موتور پمپ)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات پمپ آب(موتور پمپ)

تعداد محصولات: 12

انواع پمپ

استعلام قیمت

نوع موتور:

میزان آبدهی: متغیر

نیک آب تصفیه

شماره ثبت:

09107739056--09129177057-02538873750

جزئیات فروشنده

پمپ دو مکشه

استعلام قیمت

نوع موتور: گریز از مرکز افقی با محفظه حلزونی

میزان آبدهی: 90 تا 3600 متر مکعب در ساعت

تعداد محصولات: 12