تجهیزات زنبورداری

تجهیزات زنبورداری

تعداد بخش ها: 5
تعداد محصولات این بخش: 118
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش تجهیزات زنبورداری (برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات تجهیزات زنبورداری

تعداد محصولات: 118

کندوی استاندارد

500,000 ریال

سایز: اصفهانی استاندارد

نوع چوب کندو: چوب رومی

تله گرده گیر

استعلام قیمت

نوع: در دو نوع، مناسب برای کندوهای معمولی و هفت گوهر

جنس:

تعداد محصولات: 118