تجهیزات زنبورداری

تجهیزات زنبورداری

تعداد بخش ها: 5
تعداد محصولات این بخش: 145
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش تجهیزات زنبورداری

لیست محصولات تجهیزات زنبورداری

تعداد محصولات: 145

شماره کندو

جنس: پلاستیک مقاوم در برابر نور آفتاب

تأمین کننده: طراحی مهندسی هفت گوهر

کندوی استاندارد

500,000 ریال

نوع چوب کندو: چوب رومی

تعداد محصولات: 145