نهرکن

نهرکن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش نهرکن(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات نهرکن

تعداد محصولات: 2

نهرکن کشویی

20,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 40

عمق کار (سانتیمتر): 30

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

نهرکن گلدونی

13,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 30

عمق کار (سانتیمتر): 35

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 2

پربیننده ترین محصولات