با این بخش بیشتر آشنا شوید!

نکاتی کلیدی در استفاده از دستگاه جوجه کشی بلدرچین
بلدرچین ها پرندگان حساسی بوده که بسیار مستعد انواع بیماری و باکتری می باشند بنابراین برای استفاده از دستگاه جوجه کشی بلدرچین و پرورش این پرنده رعایت نکاتی لازم می باشد که در این مقاله بصورت اجمالی به آنها اشاره خواهد شد .
پیش از استفاده از دستگاه جوجه کشی بلدرچین ، لازم است که دستگاه بصورت کامل ضد عفونی شود تا چنانچه باکتری و بیماری از جوجه کشی دوره قبل و استفاده قبلی از دستگاه جوجه کشی بلدرچین ، به جا مانده است ، از بین برود .
همچنین مکانی که دستگاه جوجه کشی بلدرچین در آن قرار می گیرد و مکانی که برای پروش جوجه های بلدرچین در نظر گرفته شده است و همچنین تجهیزات مورد استفاده در پرورش بلدرچین اعم از دستگاه جوجه کشی بلدرچین و آبخوری و دانخوری باید کاملا ضد عفونی گردد.
یکی دیگر از نکات ضروری این است که دستگاه جوجه کشی بلدرچین را حدود یک شبانه روز قبل از رسیدن تخمها روشن نمایید و پس از کنترل یک یک تخمها ، آنها را به دقت به دستگاه جوجه کشی بلدرچین منتقل نمایید.
توجه نمایید که این کنترل برای عیب یابی تک تک تخمها بوده و هیچ تخم آسیب دیده ای نباید وارد دستگاه جوجه کشی بلدرچین شود.
اهمیت این موضوع به این دلیل است که زمانی که شما از یک دستگاه جوجه کشی بلدرچین با تعداد شانه های بالاتر استفاده میکنید ، آسیب و نشت یک تخم میتواند باعث آلودگی تعداد بیشتری از تخم ها شود .
نکته دیگر در پروش و جوجه در آوری بلدرچین این است که قبل از چیدن تخمها در دستگاه جوجه کشی بلدرچین ، بهتر است آنها را به مدت نیم یا یک شبانه روز در محیطی با دمای معمولی نگهداری نمایید.
توجه داشته باشید که تخمها و دستگاه جوجه کشی بلدرچین به هیچ وجه در معرض تابش مستقیم خورشید قرار نگیرد .
پیش از اینکه تخمها را در دستگاه جوجه کشی بلدرچین قرار دهید و در مدت زمانی که در دمای معمولی اتاق قرار دارند ، می توانید آنها را به آرامی بچرخانید تا عملیات چرخش تخم را شبیه سازی نمایید .
در مرحله چیدن تخمها در دستگاه جوجه کشی بلدرچین ، سعی کنید این عملیات را با دقت و سرعت انجام داده و پس از انجام این کار به سرعت درب دستگاه جوجه کشی بلدرچین را ببندید .
همچنین بهتر است کلیه زمانهای انجام کار را اعم از زمان قرار دادن تخمها در فضای معمولی اتاق و زمان چیدن تخمها در دستگاه جوجه کشی بلدرچین و ... را در جایی یادداشت نمایید .
دمای مناسب دستگاه جوجه کشی بلدرچین حدود 37 و میزان رطوبت مطلوب آن بین 50 تا 60 درصد می باشد .
البته در زمان هچ، میزان رطوبت باید کمی افزایش یابد . لازم به ذکر است برای افزایش رطوبت دستگاه جوجه کشی بلدرچین ، از آب سرد به صورت مستقیم استفاده ننمایید. اجازه بدهید دمای آب در محیط ، کمی افزایش یافته و سپس از آن استفاده نمایید . همچنین این آب به هیچ وجه بر روی تخمها پاشید نشود.