خوراک کنسانتره طیور

خوراک کنسانتره طیور

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش خوراک کنسانتره طیور(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات خوراک کنسانتره طیور

تعداد محصولات: 13

کنسانتره طیور

66,000 ریال

انرژی در یک کیلوگرم: 1000

پروتئین: 11%

کارنوتک

شماره ثبت: 42071

05136677008-09154151449

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 13