کود حل کننده های فسفر

کود حل کننده های فسفر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کود حل کننده های فسفر(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کود حل کننده های فسفر

تعداد محصولات: 3

کود زیستی مایع فسفوزیست یک لیتری

175,000 ریال

شرکت سازنده: کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی

نام علمی: Phosphozist

کود زیستی مایع فسفوزیست 250 سی سی

65,000 ریال

شرکت سازنده: کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی

نام علمی: Phosphozist

کود زیستی مایع فسفو زیست پنج لیتری

550,000 ریال

شرکت سازنده: کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی

نام علمی: Phosphozist

تعداد محصولات: 3