کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی (سهامی خاص)
مدیر عامل: محمدعلی ابراهیمی گنجه
(ایمیل www ندارد!)