مواد اولیه معدنی

مواد اولیه معدنی

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 14
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های مواد اولیه معدنی


لیست محصولات مواد اولیه معدنی

تعداد محصولات: 14

گوگرد معدنی خوریان سمنان

استعلام قیمت

ترکیبات: 35% گوگرد ، دارایph اسیدی، دارای شوری(Ec)پایین ، پتاسیم و آهن

زمان مصرف: در تمامی فصول سال

گوگرد معدنی خوریان

استعلام قیمت

ترکیبات: گوگرد معدنی خوریان

زمان مصرف: گوگرد به همراه ریز مغزی اهن و پتاسیم

گوگرد کشاورزی معدن خوریان سمنان

استعلام قیمت

ترکیبات: گوگرد، اهن، پتاسیم، فاقد اهک و شوری و سرب وکادمیم

زمان مصرف: قبل از کشت

گوگرد معدنی سمنان

استعلام قیمت

ترکیبات: گوگرد پودری با مش صفر ۱۰۰

زمان مصرف: تمامی فصول سال

گوگرد کشاورزی

استعلام قیمت

ترکیبات: گوگرد+اهن+پتاسیم+فاقد شوری+ فاقد اهک+فاقد عناصر سنگین سرب و کادمیم سرطان زا

زمان مصرف: کلیه فصول

گوگرد معدنی گرانول

استعلام قیمت

ترکیبات: گوگرد اهن پتاسیم فوق العاده اسیدیته

زمان مصرف: قبل کشت

گوگرد معدنی خوریان سمنان 50 کیلویی

استعلام قیمت

ترکیبات: گوگرد ، پتاسیم ....

زمان مصرف: اوایل زمستان تا اواخر تابستان

تعداد محصولات: 14