مواد اولیه معدنی

مواد اولیه معدنی

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 14
تعداد شرکت های این بخش: 3

زیر گروه های مواد اولیه معدنی


لیست محصولات مواد اولیه معدنی

تعداد محصولات: 14

گوگرد معدنی خوریان

زمان مصرف: گوگرد به همراه ریز مغزی اهن و پتاسیم

تأمین کننده: گوگرد معدنی خوریان سمنان

gogerdkhorian.bbk-iran.com

گوگرد وتابل 90

زمان مصرف: با کارشناسان واحد بازرگانی و فروش تماس بگیرید.

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 14