مواد اولیه معدنی

مواد اولیه معدنی

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 4

زیر گروه های مواد اولیه معدنی


لیست محصولات مواد اولیه معدنی

تعداد محصولات: 21

گوگرد معدنی خوریان

زمان مصرف: گوگرد به همراه ریز مغزی اهن و پتاسیم

تأمین کننده: گوگرد معدنی خوریان سمنان

gogerdkhorian.bbk-iran.com

گوگرد طلائی معدنی زرکوه

زمان مصرف: اواخر اسفند ماه,اوایل اردیبهشت ماه,اوایل تیر ماه,اواخر آبان ماه

تأمین کننده: گوگرد معدن زرکوه گرمسار

googerdmadanzarkooh.bbk-iran.com

گوگرد وتابل 90

زمان مصرف: با کارشناسان واحد بازرگانی و فروش تماس بگیرید.

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 21