مواد اولیه معدنی

مواد اولیه معدنی

تعداد بخش ها: 1
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 5

زیر گروه های مواد اولیه معدنی


لیست محصولات مواد اولیه معدنی

تعداد محصولات: 25

گوگرد طلائی معدنی زرکوه

زمان مصرف: اواخر اسفند ماه,اوایل اردیبهشت ماه,اوایل تیر ماه,اواخر آبان ماه

تأمین کننده: گوگرد معدن زرکوه گرمسار

googerdmadanzarkooh.bbk-iran.com

گوگرد وتابل 90

زمان مصرف: با کارشناسان واحد بازرگانی و فروش تماس بگیرید.

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

گوگرد ارگانیک زرکوه

زمان مصرف: چهار فصل پائیز، زمستان و خصوصا بهار و تابستان

تأمین کننده: گوگرد معدن زرکوه گرمسار

googerdmadanzarkooh.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 25