کود کامل ماکرو N.K

کود کامل ماکرو N.K

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات کود کامل ماکرو N.K

تعداد محصولات: 8

کود ارت 23 پلاس

ترکیبات: ترکیبی از عصاره های گیاهی و جلبک های دریایی و اسیدهای آمینه و پلی ساکاریدها

تأمین کننده: مجموعه کشاورزی حاصلیار

FDK.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 8