دستگاه الواتور بستر کشت

دستگاه الواتور بستر کشت

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش دستگاه الواتور بستر کشت(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات دستگاه الواتور بستر کشت

تعداد محصولات: 1

دستگاه الواتور حمل کننده کوکوپیت

40,000,000 ریال

ظرفیت کاری: طبق سفارش و نوع مواد

سرعت دستگاه : ثابت

تعداد محصولات: 1