کود سولفات مس -کلات مس

کود سولفات مس -کلات مس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات کود سولفات مس -کلات مس

تعداد محصولات: 8

کود سم ارگانیک کوپرا جی ال

1,600,000 ریال

نام علمی: کوپرا جی ال قارچکش ارگانیک

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 8