کود سولفات مس -کلات مس

کود سولفات مس -کلات مس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود سولفات مس -کلات مس

تعداد محصولات: 6

کود سولفات مس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: فراکودسبز بنیان

نام علمی: سولفات مس

فرا کود سبز بنیان

شماره ثبت: 123456

09125182154

جزئیات فروشنده

سولفات مس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کیمیاپارس شایانکار

نام علمی: Copper Sulfate

کود سولفات مس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کیمیا پارس شایانکار

نام علمی: Copper Sulfate

فروش کود سولفات مس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: ترکیه- چین- هند- اروپا- ایران

نام علمی: CuSO4-5H2O

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

021-88176124-26

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 6