کود سولفات مس -کلات مس

کود سولفات مس -کلات مس

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات کود سولفات مس -کلات مس

تعداد محصولات: 9

کود سم ارگانیک کوپرا جی ال

1,600,000 ریال

نام علمی: کوپرا جی ال قارچکش ارگانیک

تأمین کننده: بهکو

سولفات مس ۲۴٪

224,000 ریال

ترکیبات:

تأمین کننده: غفاری

تعداد محصولات: 9