تجهیزات دستگاه جوجه کشی

تجهیزات دستگاه جوجه کشی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش تجهیزات دستگاه جوجه کشی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات تجهیزات دستگاه جوجه کشی

تعداد محصولات: 1

سبد هچ جوجه کشی

39,000 ریال

ظرفیت دستگاه:

ابعاد دستگاه:

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات