مواد آلی

مواد آلی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 62
تعداد شرکت های این بخش: 13
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات مواد آلی

تعداد محصولات: 62

کود آلی گرانوله

استعلام قیمت

شرکت سازنده: فراکودسبز بنیان

ترکیبات: مواد آلی

فرا کود سبز بنیان

شماره ثبت: 123456

09125182154

جزئیات فروشنده

کود داج 3 مخصوص پسته، 50 کیلویی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت کاوندیش شیمی کرمان

ترکیبات: S-N-P-K-Ca-Fe-Mn_Zn

شرکت کاوندیش شیمی کرمان

شماره ثبت: 1414

03432264274-5, 03433386188,03433386187

Cavendish.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود مایع سوپرنات 93 چیفو(سیفو) ایتالیا

استعلام قیمت

شرکت سازنده: چیفو( سیفو) ایتالیا

ترکیبات: نیتروژن آلی 2.7% - اکسید پتاسیم 4% - کربن آلی 10 %

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود آلی غنی شده

5,000 ریال

شرکت سازنده: سبز رویش

ترکیبات: مواد آلی و هیومیک اسید و گوگرد

کود افزایش رشد رویشی هیگرو دنگلی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

ترکیبات: Total Organi-Total Nitrogen(N)-Total Phosphorus(P2O5)-Potassium Oxide(K2o)

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود کاهش تبخیر و تعرق گیاه ترسون

استعلام قیمت

شرکت سازنده: Higro 25 - 420

ترکیبات: Water-soluble Potassium Oxide (K2O)-Water-soluble Sulfur Trioxide (SO3)-

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود آلی گرانوله گوگردی فرتی نرس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_آریا نانوسیز

ترکیبات: گوگرد (10% گوگرد) است که شامل 30%-20%مواد آلی، فسفات، پتاسیم و نیتروژن

کود فسفات ارگانیک گرانوله فرتی نرس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_آریا نانوسیز

ترکیبات: فسفات، مواد آلی، ازت، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز

کود آلی تکمیلی 10 لیتری

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_نانوسیز

ترکیبات: اسیدیته،ماده آلی پرلیت،ورمی کولایت،سوپر پلیمر،آهن،روی،منگنز،مس،منیزیوم

کود آلی تکمیلی 30 لیتری

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

ترکیبات: آهن.روی.منگنز.مس.منیزیم.ازت.فسفر.پتاسیم

مکمل ارگانیک Energy Solutions

استعلام قیمت

شرکت سازنده: EON استرالیا

ترکیبات: همه عناصر ماکرو و میکرو

کود آلی تکمیلی 50لیتر

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

ترکیبات: آهن.روی.منگنز.مس.منیزیم.ازت.فسفر.پتاسیم

کود آلی زرینه مخصوص گلدان و باغچه

40,000 ریال

شرکت سازنده: نهال زرین

ترکیبات: مواد ارگانیک

کود مایع هیومیک مرغی تیلوکس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: سرو آذین رویش

ترکیبات: Organic Material15%- Hum+fulv12%- K5%- P4%- N4% -Mn 1000ppm- Zn5000ppm- Fe3700ppm- Mg2% Categories:

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144057708

جزئیات فروشنده

کود مایع آلی مرغی بیوسا (biosa)

100 ریال

شرکت سازنده: حیات سبز سبحان

ترکیبات: مایع آلی

حیات سبز سبحان

شماره ثبت: 60351

03195011135-6

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 62