آسان کود مشهد (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: مجتبی بردست
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: آسان کود مشهد
مدیر عامل: مجتبی بردست
شماره ثبت: 65653
سال تاسیس: 1396
تلفن تماس: 05136140006
نمابر: 05136140006

اطلاعات بیشتر...