شیلنگهای آبیاری

شیلنگهای آبیاری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش شیلنگهای آبیاری

لیست محصولات شیلنگهای آبیاری

تعداد محصولات: 2

شیلنگ جمع کن

1,650,000 ریال

تعداد لایه:

تأمین کننده: بهکو

شیلنگ جمع کن تمام فلزی چرخدار

1,500,000 ریال

تعداد لایه: تک لایه ضخیم

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 2