دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش آسیاب مرغداری(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات آسیاب مرغداری

تعداد محصولات: 10

آسیاب چکشی3تن

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: ذرت -سویا -گندم ومواد مشابه

ظرفیت آسیاب: 3تن

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب مرغداری 8 تن قدس ملایر

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: ذرت انواع دان

ظرفیت آسیاب: 8 تن بر ساعت

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب مرغداری (1.5 تا 2 تن)

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: دان مرغ - ذرت و مواد مشابه

ظرفیت آسیاب: 1.5 تا 2 تن

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب مرغداری (1.5 تا 2 تن)

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: دان مرغ - ذرت و مواد مشابه

ظرفیت آسیاب: 1.5 تا 2 تن

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب مرغداری 3 تن

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: دان مرغ _ ذرت و موارد مشابه

ظرفیت آسیاب: 3 تن

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب مرغداری 5 تن

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: ذرت دان مرغ و مواد مشابه

ظرفیت آسیاب: 5 تن

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب مرغداری

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: دان مرغ - ذرت و مواد مشابه

ظرفیت آسیاب: 3.5 تن

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب چکشی تراکتوری

50,000,000 ریال

نوع محصول قابل آسیاب: دام و طیور

ظرفیت آسیاب: 3 تا 7 تن

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

آسیاب مرغداری با ظرفیت یک تن در ساعت

استعلام قیمت

نوع محصول قابل آسیاب: تمام محصولات

ظرفیت آسیاب: یک تن در ساعت

سامان طیور البرز

شماره ثبت: 21586

09122633367

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 10