آسیاب مرغداری

آسیاب مرغداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات آسیاب مرغداری

تعداد محصولات: 12

آسیاب مرغداری

ظرفیت آسیاب: 500 کیلو الی 10 تن

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

آسیاب چکشی تراکتوری

50,000,000 ریال

ظرفیت آسیاب: 3 تا 7 تن

تأمین کننده: شرکت قدس ملایر

واحد آسیاب- میکسر

ظرفیت آسیاب: برابر مشخصات فنی

تأمین کننده: شرکت صنعتی پیشگام

تعداد محصولات: 12