آسیاب مرغداری

آسیاب مرغداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 17
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات آسیاب مرغداری

تعداد محصولات: 17

آسیاب مرغداری

ظرفیت آسیاب: 500 کیلو الی 10 تن

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

آسیاب چکشی تراکتوری

50,000,000 ریال

ظرفیت آسیاب: 3 تا 7 تن

تأمین کننده: شرکت قدس ملایر

آسیاب چکشی 2 تن آرد مرغداری

ظرفیت آسیاب: 1 الی 10 تن آرد با توری 3 میل

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

آسیاب

ظرفیت آسیاب: متفاوت بسته به سفارش مشتری

تأمین کننده: صنایع مرغداری پاکروح

آسیاب مرغداری

ظرفیت آسیاب: برابر مشخصات فنی

تأمین کننده: شرکت صنعتی پیشگام

تعداد محصولات: 17