با این بخش بیشتر آشنا شوید!

شیر تخلیه هوا ، نصب ، نگهداری و ...
در زمان پر و خالی کردن لوله های آبیاری از آب و برای عملکرد مناسب سیستم آبیاری ، وجود شیر تخلیه هوا ، ضروری به نظر میرسد . این هوای جمع و حبس شده در لوله های آبیاری به لحاظ هیدرولیکی ، می تواند مشکلات زیادی ایجاد نماید .بنابراین برای ممانعت از ایجاد و شکل گیری مانع هوا باید هوا از نقاط مرتفع لوله خارج شود و این عملایت توسط شیر تخلیه هوا صورت می گیرد .
براي تخليه هواي داخل لوله ها از شير تخليه هوا استفاده مي گردد. براي پیشگیری از ايجاد خلاء در زمان تخليه آب از داخل خطوط لوله و يا زمانیکه در هنگام قطع برق ارتفاع تلمبه كاهش مي يابد ، هوا بايد جايگزين آب شود كه اين عملیات بوسیله خلاء صورت مي پذیرد. تخليه و ورود هوا توسط شير تخلیه هوا خودکار انجام مي شود.
محل نصب شیر تخلیه هوا در طول خطوط لوله های آبیاری ، در قسمتی از لوله مه شیب خط لوله تغییر می یابد و در این قسمت احتمال جمع شدن و گرفتگی هوا وجود دارد ، می باشد .
شیر تخلیه هوا مناسب ، باید در قسمت ورودی دارای یک شیر قطع و وصل باشد تا در زمان لازم و در شرایط نیاز به تعمیرات ، بتوان آب را توسط این شیر قطع نمود . همچنین بهتر است در طول خط لوله از شیر تخلیه هوا موسوم به شیر تخلیه هوا دو روزنه استفاده نمود .
شیر تخلیه هوا دارای انواع گوناگون جهت کاربردها و مصارف مختلف می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.
شیر تخلیه هوا تک روزنه ( شامل شیر تخلیه تک روزنه بزرگ و کوچک )
شیر تخلیه هوا دو روزنه
شیر تخلیه هوا دیسکی
دستور العمل نگهداری و نصب شیر تخلیه هوا
بهتر است تا قبل از استفاده از شیر تخلیه هوا آن را در بسته بندی کارخانه ای خود نگه دارید . همچنین در صورت عدم استفاده از شیر تخلیه هوا بیش از دو سال ، نیاز به چک و کنترل می باشد . شیر تخلیه هوا باید در مکانی دور از نور مستقیم خورشید و محیطی عاری از گرد و خاک نگه داشته شود .
برای جلوگیری از یخ زدگی بهتر است شیر تخلیه هوا در محلی سرپوشیده قرار گیرد و برای کارایی مناسب بهتر است شیر تخلیه هوا به صورت عمودی نصب شود و بهتر است در زیر شیر تخلیه هوا یه عدد شیر کشویی نصب شود .