ماشین آلات بوجاری بذر

ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد بخش ها: 12
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش ماشین آلات بوجاری بذر(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد محصولات: 5

کانال اسپیرال

217,100 ریال

ضخامت ورق: 0/6mmتا1/25mm

طول کانال: اختیاری

تعداد محصولات: 5