نوار آبیاری ( نوار تیپ )

نوار آبیاری ( نوار تیپ )

تعداد بخش ها: 3
تعداد محصولات این بخش: 67
تعداد شرکت های این بخش: 12

زیر گروه های نوار آبیاری ( نوار تیپ )


لیست محصولات نوار آبیاری ( نوار تیپ )

تعداد محصولات: 67
تعداد محصولات: 67

آبیاری قطره ای نواری با استفاده از نوار آبیاری
یکی از رایجترین و کاربردی ترین روشهای آبیاری ، آبیاری قطره ای نواری می باشد که مناسب کشتهای ردیفی همچون پنبه می باشد .
در سیستم آبیاری قطره ای نواری ، از نوارهایی ساخته شده از جنس پلی اتیلن که به نام نوار آبیاری یا نوار تیپ شناخته شده ، استفاده می گردد .
نوار تیپ به دو صورت نوار تیپ درزدار و پلاک دار در بازار موجود می باشد که در سایت بازار بزرگ کشاورزی ، در بخشهای جداگانه ، اطلاعات هر یک موجود می باشد .
نوار تیپ یا نوار آبیاری برای اولین بار و در حدود پنجاه سال پیش در آمریکا تولید و مورد استفاده قرار گرفت .
خصوصیات نوار آبیاری یا نوار تیپ
همانطور که اشاره شد ، نوار آبیاری از جنس پلی اتیلن بوده و بر خلاف لوله های پلی اتیلن قابلیت انعطاف داشته و بصورت رولهایی با طول چند صد متری تولید و عرضه می گردد.
شکل اولیه نوار آبیاری مسطح و صاف بوده که با ورود آب ، پر گشته و پس از انجام عملیات آبیاری و خروج آب از نوار تیپ ، دوباره به شکل مسطح در می آید .
فاکتورهای حائز اهمیت در انتخاب نوار آبیاری
• فشار کاری نوار آبیاری
• ضریب یکنواختی پخش آب
• ضخامت نوار تیپ
• طول رول
• میزان آبدهی نوار تیپ
• قطر داخلی
• طول پهن کردن تیپ
توصیه های فنی و موارد احتیازی در بکار بردن نوار آبیاری
- یکی از مواردی که در کابرد انواع نوار آبیاری باید به آن توجه نمود ، جهت منافذ آن می باشد که باید حتما به سمت بالا باشد .
- فشار کاری و مش فیلتراسیون نیز از موارد احتیاطی می باشد که باید در نظر گرفته شود .
- به هنگام استفاده از نوار آبیاری باید مراقب بود که کشیدگی بر روی زمین باعث خراشیدگی و ایجاد پارگی نوار تیپ نگردد .
- سیستم آبیاری باید مجهز به سیستم فیلتراسیون و فیلتر شنی و دیسکی باشد تا آب به هنگام ورود به نوار آبیاری فاقد ذرات معلق درشت باشد .
تقریبا پس از هر دو یا سه بار آبیاری ، به منظور تخلیه رسوبات از نوار آبیاری ، باید داخل آن به خوبی شستشو داده شود .