هواساز

هواساز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات هواساز

تعداد محصولات: 2

اگزاست فن گلخانه

4,450,000 ریال

میزان هوادهی: 500cfmتا39000cfm

نوع موتور: موتوژن

تعداد محصولات: 2