آسیاب پشت تراکتوری

آسیاب پشت تراکتوری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش آسیاب پشت تراکتوری

لیست محصولات آسیاب پشت تراکتوری

تعداد محصولات: 3

آسیاب سنگی پشت تراکتوری

توان مورد نیاز: 30-40 اسب بخار برای سایز 80

تأمین کننده: ادوات کشاورزی صادقی

آسیاب تراکتوری

توان مورد نیاز: 75-90 HP

تعداد محصولات: 3