بذر شلغم

بذر شلغم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر شلغم

تعداد محصولات: 7

بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک

1 ریال

نام تجاری واریته: Early Purple Top White Globe

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر شلغم پروسید هلند

1 ریال

نام تجاری واریته: purple top white globe

طبقه بذر:

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر شلغم

استعلام قیمت

نام تجاری واریته:

طبقه بذر:

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

بذر شلغم پوپ

استعلام قیمت

نام تجاری واریته: بذر شلغم پوپ

طبقه بذر: بذر صیفی جات

نیک اندیشان سبز

شماره ثبت:

09122782048-02144295844

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 7