لاشه سوز

لاشه سوز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش لاشه سوز

لیست محصولات لاشه سوز

تعداد محصولات: 1

لاشه و زباله سوز مرغداری(150کیلویی ) طرح انگلیسی

34,000,000 ریال

ابعاد دهانه ورودی کوره: 30*70 سانتی متر

تأمین کننده: شرکت قدس ملایر

تعداد محصولات: 1