کود آلی

کود آلی

تعداد بخش ها: 23
تعداد محصولات این بخش: 248
تعداد شرکت های این بخش: 34
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کود آلی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کود آلی

تعداد محصولات: 248

کود آلی گرانوله

استعلام قیمت

شرکت سازنده: فراکودسبز بنیان

ترکیبات: مواد آلی

فرا کود سبز بنیان

شماره ثبت: 123456

09125182154

جزئیات فروشنده

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

کود داج 3 مخصوص پسته، 50 کیلویی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت کاوندیش شیمی کرمان

ترکیبات: S-N-P-K-Ca-Fe-Mn_Zn

شرکت کاوندیش شیمی کرمان

شماره ثبت: 1414

03432264274-5, 03433386188,03433386187

Cavendish.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود اسید آمینه هیگرو آمین ال پلاس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

نام علمی: Higro Amin L plus

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود اسید آمینه پروسی آمین آر ال

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی پروسیسا - اسپانیا

نام علمی: Free amino acids-Total Nitrogen-Water- soluble Phosphorous Pentoxide(P2O5)-Water- soluble Potassium Oxide(K2O

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

اسید آمینه

استعلام قیمت

شرکت سازنده: دنیای تجارت

نام علمی: آمینومکس ( کود اسید آمینه مایع)

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

اسید آمینه مایع (پلاس)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_آریا نانوسیز

نام علمی: Liquid Amino Acid (Plus)

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 248