کود آلی

کود آلی

تعداد بخش ها: 23
تعداد محصولات این بخش: 346
تعداد شرکت های این بخش: 34
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کود آلی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کود آلی

تعداد محصولات: 346

کود آلی گرانوله

استعلام قیمت

شرکت سازنده: فراکودسبز بنیان

ترکیبات: مواد آلی

فرا کود سبز بنیان

شماره ثبت: 123456

09125182154

جزئیات فروشنده

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

کود داج 3 مخصوص پسته، 50 کیلویی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت کاوندیش شیمی کرمان

ترکیبات: S-N-P-K-Ca-Fe-Mn_Zn

شرکت کاوندیش شیمی کرمان

شماره ثبت: 1414

03432264274-5, 03433386188,03433386187

Cavendish.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 346