دستگاه پرک کن غلات

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش دستگاه پرک کن غلات

لیست محصولات دستگاه پرک کن غلات

تعداد محصولات: 1

دستگاه جو پرک (پرک کن غلات)

ظرفیت: بسته به سفارش مشتری از 500 کیلو تا 5000 کیلو در ساعت

تأمین کننده: ادوات کشاورزی صادقی

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات