جونده کش

جونده کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 22
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات جونده کش

تعداد محصولات: 22

سم پستاف (مرگ موش ضد انعقادی)

1 ریال

شرکت سازنده: ACP نیوزلند

فرمول: برودیفاکوم+ طعم دهنده جلب کننده جوندگان

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

فسفر دو زنگ پودری سمیران

استعلام قیمت

شرکت سازنده: مترو اکسپورترز هند

فرمول: فسفر دو زنگ پودری 80%

سمیران

شماره ثبت: 20540

02188809921,88809832

samiran.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

جونده کش زینک فسفاید

استعلام قیمت

شرکت سازنده: مترو اکسپورتز هند

فرمول: 80% پودری

سمیران

شماره ثبت: 20540

02188809921,88809832

samiran.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

جونده کش ضربه سمیران

استعلام قیمت

شرکت سازنده: سمیران

فرمول: پلت، واکس پلت، واکس بلوک، گندمی، خمیر

سمیران

شماره ثبت: 20540

02188809921,88809832

samiran.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

موش کش گندمی برادیفاکوم

استعلام قیمت

شرکت سازنده: سمیران

فرمول: غلات + سم + افزودنی های خوراکی

سمیران

شماره ثبت: 20540

02188809921,88809832

samiran.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

جونده کش پساک

استعلام قیمت

شرکت سازنده: سمیران

فرمول: کلرفاسینون+سولفاکوئینوکسالین

سمیران

شماره ثبت: 20540

02188809921,88809832

samiran.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

جونده کش برومو

استعلام قیمت

شرکت سازنده: سمیران

فرمول: پلت، واکس بلوک

سمیران

شماره ثبت: 20540

02188809921,88809832

samiran.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

جونده کش دارکی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: سمیران

فرمول: دیفتیالون 0.0025%

سمیران

شماره ثبت: 20540

02188809921,88809832

samiran.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 22