لوازم اصلی زنبورداری

لوازم اصلی زنبورداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 84
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش لوازم اصلی زنبورداری

لیست محصولات لوازم اصلی زنبورداری

تعداد محصولات: 84

شماره کندو

جنس: پلاستیک مقاوم در برابر نور آفتاب

تأمین کننده: طراحی مهندسی هفت گوهر

ترانس موم دوز

جنس: شاسی فلزی و بدنه پلاستیکو به اضافه قطعات برقی

تأمین کننده: طراحی مهندسی هفت گوهر

اکستراکتور استیل برقی جانبی

24,500,000 ریال

جنس: استیل

موم دوز برقی

1,000,000 ریال

جنس:

مهد ملکه فنری

15,000 ریال

جنس:

همزن دو جداره عسل استیل

6,500,000 ریال

جنس: استیل

قاب تراش فلزی

100,000 ریال

جنس:

تعداد محصولات: 84