سازه گلخانه

سازه گلخانه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات سازه گلخانه

تعداد محصولات: 5

سازه گلخانه طرح اسپانیا

استعلام قیمت

فونداسیون: پایه در جا / بلت 4 پیچ

دیوارچینی: یک متر

شرکت کیان کار توس

شماره ثبت: 19422

05132400508-05132400509

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 5