ادوات داشت

ادوات داشت

تعداد بخش ها: 13
تعداد محصولات این بخش: 87
تعداد شرکت های این بخش: 14

لیست محصولات ادوات داشت

تعداد محصولات: 87

سمپاش شارژی دو کاره

5,000,000 ریال

وزن: 4.5 کیلو

تأمین کننده: بهکو

سمپاش پشتی موتوری

12,000,000 ریال

ابعاد دستگاه: ۷۰در۷۰

تأمین کننده: بهکو

سمپاش دو لیتری

200 ریال

وزن: 250گرم

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 87