بذر جعفری

بذر جعفری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر جعفری

تعداد محصولات: 3

بذر جعفری Parsley

25,000 ریال

نام تجاری واریته: بذر جعفری Parsley

طبقه بذر: سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر جعفری مهرگان

12,000 ریال

نام تجاری واریته: جعفری

طبقه بذر: سبزیجات

تعداد محصولات: 3