اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

تعداد بخش ها: 23
تعداد محصولات این بخش: 769
تعداد شرکت های این بخش: 13

لیست محصولات اتصالات پلی اتیلن

تعداد محصولات: 769

زانو ماده 4/3*25

11 ریال

سایز: 4/3*25 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 2/1*20

11 ریال

سایز: 2/1*20 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 2/1-1*50

11 ریال

سایز: 2/1-1*50 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2/1*20

11 ریال

سایز: 2/1*20 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 25*25

11 ریال

سایز: 25*25 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2/1-1*63

11 ریال

سایز: 2/1-1*63 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 4/1-1*40

11 ریال

سایز: 4/1-1*40 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2/1-1*50

11 ریال

سایز: 2/1-1*50 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 20*20

11 ریال

سایز: 20*20 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 1*32

11 ریال

سایز: 1*32 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 1*32

11 ریال

سایز: 1*32 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 2*63

11 ریال

سایز: 2*63 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو ماده 2*63

11 ریال

سایز: 2*63 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 90*90

11 ریال

سایز: 90*90 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو نر 4/3*25

11 ریال

سایز: 4/3*25 ( اینچ * میلیمتر )

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 75*75

11 ریال

سایز: 75*75 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 50*50

11 ریال

سایز: 50*50 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 110*110

11 ریال

سایز: 110*110 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 32*32

11 ریال

سایز: 32*32 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

زانو مساوی 63*63

11 ریال

سایز: 63*63 میلیمتر

تأمین کننده: برفاب

تعداد محصولات: 769

انواع اتصالات پلی اتیلن
به منظور انتقال سیالاتی نظیر آب و ... بشر به کندن کانال ها و جوی ها اقدام نمود . با رشد نیازها ، انواع لوله جای کانالها را گرفت و به مرور انواع لوله با جنس های مختلف ، تولید گردید که هر یک در زمینه های مختلف کاربردهای گوناگونی دارد .
انواع لوله پلی اتیلن ، لوله های فلزی و گالوانیزه ، برای مصارف مختلفی همچون شبکه های آب آشامیدنی و فاضلاب شهری ، آبیاری کشاورزی ، شبکه های گازرسانی و زهکشی و ... تهیه و تولید گردیدند .
به منظور ثابت ماندن طول لوله ها و سهولت در جابجایی مسیر لوله ها ، به خصوص لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبیاری ، اتصالات پلی اتیلن در گونه های مختلفی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت .
در یک دسته بندی کلی میتوان اتصالات پلی اتیلن را به بخشهای سه راه پلی اتیلن ، درپوش پلی اتیلن ، کمربند پلی اتیلن ، اتصال پلی اتیلن ، فلنج پلی اتیلن ، زانو پلی اتیلن ، انواع بست پلی اتیلن و ... تقسیم کرد .
بکاربردن اتصالات پلی اتیلن در مسیر لوله های آبیاری ، علاوه بر سهولت در جابجایی لوله ها در مسیرهای مختلف ، باعث افزایش راندمان آبیاری نیز می گردد .
در واقع کلیه خطوط لوله ، صرفنظر از جنس و کاربرد آنها در پروژه های مختلف ، نیاز به اتصالات پلی اتیلن دارند و این اتصالات با کاربردهای مختلف ، متفاوت خواهند بود .
ویژگیهای کلی اتصالات پلی اتیلن
اتصالات پلی اتیلن به منظور اثر بخشی بهتر در جایگاهی که قرار دارند ، از ویژگیهای کلی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد برخوردار می باشند .
مقاومت در برابر زنگ زدگی
مقاومت در برابر ارتعاشات و تکانه هایی نظر زلزله
مقاومت در برابر خوردگی توسط مواد شیمیایی
انعطاف پذیری و نصب آسان
مقاوم بودن در برابر فشار و ضربه و ترک خوردگی