باسکول جاده ای

باسکول جاده ای

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش باسکول جاده ای(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات باسکول جاده ای

تعداد محصولات: 7

باسکول تریلی کش 60 تن

استعلام قیمت

ابعاد: 3متر در16 متر

نوع نمایشگر: نمایشگر پرینتردار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

نیسان کش 8تن

استعلام قیمت

ابعاد: 2متر در 4 متر

نوع نمایشگر: پرینتردار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول جاده ای پرتابل

استعلام قیمت

ابعاد: 3در 8 و 3 در 16

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول توزین الکتریک

250,000,000 ریال

ابعاد: 3 در 8 متر و 3 در 16 متر

نوع نمایشگر: دیجیتال

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 7