مخازن ذخیره آب

مخازن ذخیره آب

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 48
تعداد شرکت های این بخش: 7
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های مخازن ذخیره آب


لیست محصولات مخازن ذخیره آب

تعداد محصولات: 48

مخزن ذخیره آب فلزی

استعلام قیمت

ظرفیت سیلو: 500 کیلو الی 100 هزار تن

جنس ورق بدنه: سفارشی

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 48