نخ علف زن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات نخ علف زن

تعداد محصولات: 12

نخ علف تراش گرد

نوع کاربرد: نخ گرد با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش چهارگوش

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش گرد با دوام بالا

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش گرد کارتنی 3mm*55m

1,250,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد کارتنی 3.5mm*40m

1,250,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قابدار 3mm*55m

1,350,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قابدار 3.5mm*40m

1,350,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی ،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قرقره ای 3mm*165m

3,200,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی ، فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

نخ علف تراش گرد قرقره ای 3.5mm*120m

3,200,000 ریال

نوع کاربرد: باغبانی،فضای سبز و کشاورزی

تأمین کننده: زرین کشتزار ایرانیان

تعداد محصولات: 12