نهاده های دام،طیور،آبزیان

نهاده های دام،طیور،آبزیان

تعداد بخش ها: 48
تعداد محصولات این بخش: 62
تعداد شرکت های این بخش: 12

زیر گروه های نهاده های دام،طیور،آبزیان


لیست محصولات نهاده های دام،طیور،آبزیان

تعداد محصولات: 62

جوش شیرین دامی

نوع بسته بندی: کیسه پلی اتیلن

تأمین کننده: کیمیا رعد صنعت

خوراک دام شیری پلت شده

8,550 ریال

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پلت شده

10,600 ریال

انرژی خالص شیر دهی: 8/1

خوراک دام شیری پودری

8,450 ریال

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پودری

10,500 ریال

انرژی : 8/1

جو روس آستارا

13,500 ریال

میزان سفارش: 10تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

ذرت روس امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

جو قزاق امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

تعداد محصولات: 62