نهاده های دام،طیور،آبزیان

نهاده های دام،طیور،آبزیان

تعداد بخش ها: 53
تعداد محصولات این بخش: 131
تعداد شرکت های این بخش: 14

لیست محصولات نهاده های دام،طیور،آبزیان

تعداد محصولات: 131

جو روس آستارا

13,500 ریال

میزان سفارش: 10تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

ذرت برزیل

1,170 ریال

:

ذرت روس امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

تعداد محصولات: 131