قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ میانگین قیمت روز میزان تغییر
کنجاله کلزا ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 47700 0
ملاس ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 27100 24390
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 17500 0
گندم ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 24700 10745
مرغ کشتار ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 165000 500
دام زنده ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 355000 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 195000 0
باگاس ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 2850 0
لیزین ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 375000 0
مرغ زنده ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 124250 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 33450 0
کولین ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 180000 0
سبوس ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 11650 -125
ویناس ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 7000 6300
پودر چربی ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 182500 0
دام کشتار ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 745000 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 142500 0
یونجه ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 20500 0
متیونین ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 840000 0
تخم مرغ ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 88500 -5500
کنجاله پنبه ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 30500 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 1550 0
گوشت منجمد ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 1100000 45000
پودر ماهی ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 130000 0
کنجاله سویا ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 25900 0
ترئونین ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 690000 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 135000 0
تفاله خشک چغندر قند ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 28050 25245
ذرت ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 18250 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 73500 0
پولت ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 212500 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 104000 0
جوش شیرین ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 35500 0
فسفات ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 59250 0
جو ۱۳۹۹-۰۴-۱۹ 21000 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 81500 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26800 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 19850 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 0