قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 12500 16000 14250 0 0
گندم ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 19000 21500 20250 0 0
جوش شیرین ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 50000 52000 51000 0 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 23500 24000 23750 0 0
گوشت منجمد ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 270000 300000 285000 0 0
لیزین ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 320000 340000 330000 0 0
مرغ زنده ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 80000 105000 92500 0 0
ترئونین ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 130000 140000 135000 0 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 700 800 750 0 0
باگاس ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 2800 2900 2850 0 0
یونجه ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 19000 25500 22250 0 0
پودر چربی ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 110000 125000 117500 0 0
پولت ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 145000 165000 155000 0 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 95000 95000 95000 0 0
متیونین ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 280000 290000 285000 0 0
تخم مرغ ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 54000 62500 58250 0 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 59500 103500 81500 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 240000 250000 245000 0 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 250000 225000 237500 0 0
کنجاله کلزا ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 30500 30600 30550 0 0
پودر ماهی ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 45000 150000 97500 0 0
جو ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 18000 23200 20600 0 0
دام زنده ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 300000 450000 375000 0 0
کولین ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 70000 80000 75000 0 0
ذرت ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 13500 15500 14500 0 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 45000 45000 45000 0 0
سبوس ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 7000 17000 12000 0 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 16000 16200 16100 0 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 280000 285000 282500 0 0
فسفات ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 60000 61000 60500 0 0
مرغ کشتار ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 111000 142000 126500 0 0
دام کشتار ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 580000 970000 775000 0 0
کنجاله سویا ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 45000 48100 46550 0 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 24900 24900 0 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 15500 15500 0 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 23500 23500 0 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 21400 21400 0 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26000 27600 26800 0 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 18300 21400 19850 0 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 17200 17200 0 0