قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ میانگین قیمت روز میزان تغییر
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 31500 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 92500 0
جو ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 18500 -500
مرغ زنده ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 88000 500
جوش شیرین ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 44000 0
ترئونین ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 250000 0
لیزین ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 85000 0
دام زنده ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 350000 10000
کنجاله سویا ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 24900 0
گندم ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 20600 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 222500 0
پودر ماهی ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 170000 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 28750 1000
باگاس ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 2850 0
پولت ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 190000 0
فسفات ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 51000 0
سبوس ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 12200 125
کولین ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 55000 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 37500 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 167500 0
تخم مرغ ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 77500 500
گوشت منجمد ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 497500 -5000
کنجاله کلزا ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 17625 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 28950 0
ذرت ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 14750 0
یونجه ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 25500 -250
مرغ کشتار ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 125290 -2500
پودر چربی ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 125000 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 275000 0
متیونین ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 240000 0
دام کشتار ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ 690000 -15000
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 81500 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 750 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26800 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 19850 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 0