قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
ترئونین ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 190000 200000 195000 -10000 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 13500 17000 15250 -1750 0
پودر ماهی ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 75000 210000 142500 0 0
جو ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 13500 20000 16750 0 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 16000 16200 16100 0 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 190000 195000 192500 0 0
ذرت ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 13000 16000 14500 0 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 20000 30000 25000 -20000 0
کولین ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 79000 80000 79500 0 0
دام کشتار ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 590000 940000 765000 0 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 700 800 750 0 0
فسفات ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 60000 61000 60500 0 0
مرغ کشتار ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 93000 124000 108500 1000 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 23500 24000 23750 0 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 150000 152000 151000 0 0
جوش شیرین ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 47000 50000 48500 0 0
گندم ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 17000 20000 18500 250 0
پودر چربی ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 115000 135000 125000 0 0
باگاس ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 2800 2900 2850 0 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 74000 110000 92000 0 0
لیزین ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 85000 85000 85000 0 0
مرغ زنده ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 70000 90000 80000 0 0
پولت ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 140000 160000 150000 -5000 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 250000 260000 255000 0 0
سبوس ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 5000 19000 12000 -250 0
یونجه ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 15000 20000 17500 0 0
کنجاله سویا ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 33000 35050 34025 0 0
کنجاله کلزا ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 24800 29000 26900 0 0
گوشت منجمد ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 490000 550000 520000 0 0
متیونین ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 190000 190000 190000 0 0
تخم مرغ ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 49000 55500 52250 12000 0
دام زنده ۱۳۹۸-۰۳-۳۰ 280000 470000 375000 -12500 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۱-۲۱ 59500 103500 81500 0 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 23500 23500 0 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 21400 21400 0 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26000 27600 26800 0 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 18300 21400 19850 0 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 24900 24900 0 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 15500 15500 0 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 17200 17200 0 0