قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ میانگین قیمت روز میزان تغییر
ذرت ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 14750 0
کنجاله سویا ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 26150 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 275000 0
گندم ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 22000 250
دام زنده ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 355000 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 26100 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 94500 0
مرغ کشتار ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 121600 0
تخم مرغ ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 79000 -1500
پودر چربی ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 125000 0
ترئونین ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 375000 0
لیزین ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 85000 0
سبوس ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 12450 0
کولین ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 55000 0
پودر ماهی ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 167500 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 205000 0
کنجاله کلزا ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 19075 800
گوشت منجمد ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 472500 5000
جوش شیرین ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 44000 0
پولت ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 190000 0
فسفات ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 50000 0
یونجه ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 28250 0
متیونین ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 240000 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 37500 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 162500 0
مرغ زنده ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 87000 0
دام کشتار ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 725000 0
باگاس ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 2850 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 28350 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 28250 0
جو ۱۳۹۸-۱۱-۲۸ 20550 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 750 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 81500 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26800 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 19850 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 0