قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ میانگین قیمت روز میزان تغییر
فسفات ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 50000 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 4250 0
سبوس ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 12350 0
کولین ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 57500 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 64000 0
گندم ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 21750 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 29250 0
ترئونین ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 375000 0
پودر چربی ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 130000 0
لیزین ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 85000 0
مرغ زنده ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 62500 0
باگاس ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 2850 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 182500 0
گوشت منجمد ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 890000 0
یونجه ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 28000 0
پولت ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 190000 0
دام کشتار ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 715000 0
جوش شیرین ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 44000 0
متیونین ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 240000 0
تخم مرغ ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 70750 -5750
کنجاله کلزا ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 26750 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 142500 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 950 0
پودر ماهی ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 167500 0
مرغ کشتار ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 99500 0
دام زنده ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 340000 0
جو ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 18000 0
ذرت ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 17750 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 37500 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 33450 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 170000 0
کنجاله سویا ۱۳۹۹-۰۱-۲۰ 24900 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 81500 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26800 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 19850 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 0