قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
ذرت ۱۳۹۸-۰۵-۰۹ 13500 15200 14350 0 14350
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۸-۰۵-۰۹ 20500 24000 22250 0 22250
لیزین ۱۳۹۸-۰۵-۰۹ 85000 85000 85000 0 85000
متیونین ۱۳۹۸-۰۵-۰۹ 190000 190000 190000 0 190000
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 16000 16200 16100 0 0
گوشت منجمد ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 490000 550000 520000 0 0
پودر ماهی ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 75000 210000 142500 0 0
مرغ کشتار ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 120000 148500 134250 0 0
ترئونین ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 180000 182000 181000 0 0
کولین ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 70000 72000 71000 0 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 20000 30000 25000 0 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 25500 26000 25750 0 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 120000 125000 122500 0 0
فسفات ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 56000 56000 56000 0 0
جو ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 15000 21500 18250 0 0
باگاس ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 2800 2900 2850 0 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 84000 117000 100500 0 0
گندم ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 16000 20000 18000 0 0
تخم مرغ ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 54500 62500 58500 0 0
پولت ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 140000 160000 150000 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 210000 220000 215000 0 0
جوش شیرین ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 47000 50000 48500 0 0
کنجاله سویا ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 24500 30000 27250 0 0
کنجاله کلزا ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 22500 22700 22600 0 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 160000 165000 162500 0 0
یونجه ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 18000 22000 20000 0 0
مرغ زنده ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 88000 103000 95500 0 0
دام زنده ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 290000 460000 375000 0 0
دام کشتار ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 570000 930000 750000 0 0
سبوس ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 5500 19000 12250 0 0
پودر چربی ۱۳۹۸-۰۴-۲۵ 115000 135000 125000 0 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 700 800 750 0 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 59500 103500 81500 0 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 24900 24900 0 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 15500 15500 0 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 23500 23500 0 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 21400 21400 0 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26000 27600 26800 0 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 18300 21400 19850 0 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 17200 17200 0 0