قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
فسفات ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 51000 51500 51250 0 0
ذرت ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 13300 15300 14300 0 0
پودر ماهی ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 38000 130000 84000 0 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 36500 39000 37750 0 0
یونجه ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 19000 22000 20500 0 0
متیونین ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 189000 190000 189500 0 0
لیزین ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 102500 104500 103500 0 0
گندم ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 14500 20000 17250 0 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۷-۱۱-۱۵ 36500 39000 37750 0 0
جو ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 13500 20000 16750 0 0
پولت ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 165000 185000 175000 0 0
کولین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 71000 73000 72000 0 0
تخم مرغ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 64000 75000 69500 0 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 16000 16200 16100 0 0
ترئونین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 155000 156000 155500 0 0
کنجاله سویا ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 24500 27100 25800 0 0
سبوس ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 4300 15000 9650 0 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 210000 215000 212500 0 0
مرغ زنده ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 88000 97800 92900 0 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 17800 19300 18550 0 0
دام کشتار ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 450000 720000 585000 0 0
پودر چربی ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 150000 165000 157500 0 0
باگاس ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 2800 2900 2850 0 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 160000 162000 161000 0 0
مرغ کشتار ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 118000 141000 129500 0 0
دام زنده ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 230000 230000 230000 0 0
جوش شیرین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 32000 32000 32000 0 0
کنجاله کلزا ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 20000 20100 20050 0 0
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 180000 185000 182500 0 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ 72000 98000 85000 0 0
گوشت منجمد ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ 270000 300000 285000 0 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ 700 800 750 0 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 18300 21400 19850 0 0
خوراک طیور ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 28300 101000 64650 0 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 15500 15500 0 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 23500 23500 0 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26000 27600 26800 0 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 21400 21400 0 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 24900 24900 0 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 17200 17200 0 0