قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ میانگین قیمت روز میزان تغییر
جوش شیرین ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 32500 -2500
دام زنده ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 342500 0
تخم مرغ ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 66750 0
یونجه ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 21500 0
باگاس ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 2850 0
گوشت منجمد ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 486000 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 25300 0
پودر چربی ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 125000 0
فسفات ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 49000 0
مرغ کشتار ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 125500 0
دام کشتار ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 720000 0
گندم ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 20000 0
کولین ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 49000 -500
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 92500 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 136000 0
کنجاله سویا ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 26300 0
پودر ماهی ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 147500 0
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 24000 250
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 265000 0
لیزین ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 85000 0
جو ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 20000 0
ذرت ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 14750 0
ترئونین ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 182500 -7500
پولت ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 190000 0
مرغ زنده ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 91000 0
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 37500 0
کنجاله کلزا ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 17800 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 181000 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 26100 0
سبوس ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 11950 0
متیونین ۱۳۹۸-۰۷-۲۵ 190000 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 750 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 81500 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 19850 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26800 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 0