قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ میانگین قیمت روز میزان تغییر
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 275000 0
جو ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 18500 0
مرغ کشتار ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 120620 1470
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 37500 0
باگاس ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 2850 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 94500 -10000
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 42000 0
متیونین ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 240000 0
دام زنده ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 325000 0
گوشت منجمد ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 470000 0
جوش شیرین ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 44000 0
کنجاله کلزا ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 17650 0
یونجه ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 27750 0
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 26100 0
بوقلمون کشتار ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 262500 0
کولین ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 55000 0
پودر چربی ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 125000 0
دام کشتار ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 655000 -10000
سبوس ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 13250 0
مرغ زنده ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 85500 1500
پودر ماهی ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 170000 0
کنجاله پنبه ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 28300 0
بوقلمون زنده ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 197500 0
ذرت ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 14750 0
فسفات ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 50000 0
کنجاله سویا ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 24900 0
ترئونین ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 255000 0
تخم مرغ ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 82000 1750
گندم ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 20750 0
لیزین ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 85000 0
پولت ۱۳۹۸-۱۱-۰۲ 195000 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 750 0
خوراک طیور ۱۳۹۸-۰۴-۱۶ 81500 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26800 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 19850 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 0