قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
ترئونین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 155000 156000 155500 0 155500
ذرت ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 13500 15200 14350 0 14350
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 50000 60000 55000 0 55000
سبوس ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 4300 15000 9650 0 10200
بوقلمون کشتار ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 210000 215000 212500 0 212500
فسفات ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 51000 51500 51250 0 51250
مرغ کشتار ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 118000 141000 129500 0 129500
کنجاله پنبه ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 17800 19300 18550 0 18550
دام کشتار ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 450000 720000 585000 0 585000
پودر چربی ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 150000 165000 157500 0 157500
گندم ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 15000 20000 17500 0 17500
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 31500 34000 32750 0 32750
باگاس ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 2800 2900 2850 0 2850
بوقلمون زنده ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 160000 162000 161000 0 161000
لیزین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 91500 92500 92000 0 92000
مرغ زنده ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 88000 97800 92900 0 92900
دام زنده ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 230000 230000 230000 0 230000
جوش شیرین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 32000 32000 32000 0 32000
یونجه ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 18000 23000 20500 0 20500
کولین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 71000 73000 72000 0 72000
کنجاله کلزا ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 20000 20100 20050 0 20050
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 180000 185000 182500 0 182500
متیونین ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 190000 192000 191000 0 191000
تخم مرغ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 64000 75000 69500 0 69500
پولت ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 165000 185000 175000 0 175000
کنجاله سویا ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 24500 27100 25800 0 25800
پودر ماهی ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 45000 110000 77500 0 77500
جو ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 13500 20000 16750 0 16750
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ 16000 16200 16100 0 16100
گوشت منجمد ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ 270000 300000 285000 0 0
کربنات کلسیم ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ 700 800 750 0 0
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۷-۰۹-۲۷ 72000 98000 85000 0 0
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 15500 15500 15500 0 0
پایاندان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 23500 23500 23500 0 0
پیشدان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 26000 27600 26800 0 0
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 21400 21400 21400 0 0
میان دان ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 24900 24900 24900 0 0
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 18300 21400 19850 0 0
خوراک طیور ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 28300 101000 64650 0 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 17200 17200 0 0