قیمت روز نهاده ها

کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

محصول تاریخ حداقل قیمت روز حداکثر قیمت روز میانگین قیمت روز میزان تغییر میانگین قیمت ماه
کنجاله کلزا ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 16000 16600 16300 0 16300
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 165000 170000 167500 0 155000
کنسانتره گوساله ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 21200 21200 21200 0 21200
یونجه ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 12500 13700 13100 0 13100
مرغ کشتار ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 94000 113500 103750 0 98500
جوش شیرین ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 33000 33000 33000 0 31000
گوشت مرغ مادر ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 48500 70000 59250 0 59250
کنسانتره پرواری ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 15200 15200 15200 0 15200
پولت ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 197000 217000 207000 0 207000
خوراک طیور ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 27300 101000 64150 0 76160
کنجاله آفتابگردان ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 15300 15800 15550 0 15550
جوجه يکروزه گوشتی ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 17000 20000 18500 0 17833
بوقلمون زنده ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 175000 180000 177500 0 177500
پیشدان ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 24700 26600 25650 0 25650
گندم ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 13100 13300 13200 0 13200
مرغ زنده ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 67000 81300 74150 0 70525
سبوس ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 550 11500 6025 0 5900
کربنات کلسیم ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 700 800 750 0 700
دام کشتار ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 420000 560000 490000 0 486250
دام زنده ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 215000 270000 242500 0 238750
فسفات ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 42500 45000 43750 0 43750
کنجاله پنبه ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 16000 16200 16100 0 16000
کنجاله سویا ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 23150 25500 24325 0 24287
بوقلمون کشتار ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 230000 240000 235000 0 235000
میان دان ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 23600 23600 23600 0 23600
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 60000 60000 60000 0 60000
ذرت ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 11600 12100 11850 0 11783
باگاس ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 2800 2900 2850 0 2850
کولین ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 76000 77000 76500 0 73750
ترئونین ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 115000 116000 115500 0 113000
کنسانتره شیری ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 18000 21000 19500 0 19500
پودر ماهی ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 30000 105000 67500 0 67500
جو ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 12500 16000 14250 0 14225
پودر چربی ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 84500 89500 87000 0 80750
گوشت منجمد ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 270000 300000 285000 0 285000
لیزین ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 81500 96000 88750 0 83916
تخم مرغ ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 76500 89000 82750 0 80625
متیونین ۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 188000 191000 189500 0 188500
پایاندان ۱۳۹۷-۰۷-۲۵ 22200 22700 22450 0 0
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ 17200 17200 17200 0 0