قیمت روز نهاده ها
کاربر گرامی:
برای مشاهده مشخصات فروشنده کالا، قیمت انواع محصول و همچنین نمودار میانگین قیمت بر روی نام محصول مورد نظر کلیک نمایید.
توجه: تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

قیمت روز نهاده ها

محصول تاریخ میانگین قیمت روز
یونجه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۶۷,۲۵۰
بوقلمون زنده ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۶۸۷,۵۰۰
تخم مرغ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۴۰۳,۵۰۰
کربنات کلسیم ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳,۲۵۰
جو ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۰۹,۵۰۰
فسفات ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳۰۱,۵۰۰
کنجاله سویا ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۶۹,۲۱۰
ترئونین ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۵۸۷,۵۰۰
متیونین ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۸۸۷,۵۰۰
کنجاله آفتابگردان ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۵۷,۲۵۰
پودر ماهی ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۴۹۵,۰۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۶۷۵,۰۰۰
جوجه يکروزه تخمگذار ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۲۵۴,۵۰۰
گوشت مرغ مادر ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳۵۵,۰۰۰
مرغ کشتار ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۵۶۵,۰۰۰
دام کشتار ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱,۷۶۷,۵۰۰
پودر چربی ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۵۲۵,۰۰۰
ذرت ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۱۰,۰۵۰
پولت ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۹۷۵,۰۰۰
گوشت منجمد ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱,۳۹۹,۵۰۰
باگاس ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳,۷۵۰
گندم ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۱۵,۰۰۰
بوقلمون کشتار ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۸۶۲,۵۰۰
مرغ زنده ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳۷۵,۵۰۰
کولین ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۴۱۷,۵۰۰
کنجاله پنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۷۶,۰۵۰
جوش شیرین ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۹۵,۰۰۰
جوجه يکروزه گوشتی ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۷۲,۵۰۰
دام زنده ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۸۴۰,۰۰۰
لیزین ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۵۳۷,۵۰۰
کنجاله کلزا ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۱۲,۱۰۰
سبوس ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۴۷,۰۰۰
کنسانتره شیری ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۷۵,۰۰۰
کنسانتره پرواری ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۱۱۱,۰۰۰
کنسانتره سوپر پرواری ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۷۷,۰۰۰
تفاله خشک چغندر قند ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۸,۰۵۰
ویناس ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۷,۰۰۰
ملاس ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۷,۱۰۰
خوراک طیور ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۸۱,۵۰۰
پیشدان ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۲۶,۸۰۰
میان دان ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۲۴,۹۰۰
پایاندان ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۲۳,۵۰۰
سویا پلیت دامی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷,۲۰۰