قیمت روز نهاده ها

قیمت پایاندان در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷

نوع پایاندان دو
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23500
حداکثر قیمت 23500
تلفن تماس --------